Ben je op zoek naar een te gekke baan binnen de kinderopvang. Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je nu aan

Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Missie en visie

Kinderdagverblijf Mira ondersteunt de ontwikkeling van kinderen op persoonlijk en sociaal vlak.

Missie en Visie

Kinderdagverblijf Mira draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op persoonlijk en sociaal vlak. Daarnaast geven wij kinderen alle liefde, aandacht en zorg die zij nodig hebben. Wij werken met verticale groepen, zodat kinderen van elkaar kunnen leren. Wij volgen de kinderen via het observatiesysteem KIJK. Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, streven wij naar een warme overdracht.

Op de buitenschoolse opvang streven wij naar een uitgesproken huiselijke sfeer, waarin de kinderen zich kunnen ontspannen na een schooldag of tijdens de schoolvakanties.

We bieden flexibele contracten aan, volledig afgestemd op de wensen van de ouders. Op deze manier kunnen ouders enige tijd vantevoren aangeven op welke dagen en tijden ze opvang wensen.  Bijkomende voordelen zijn dat ze vakantiedagen (mits tijdig aangegeven) niet hoeven te betalen en extra opvang kunnen aanvragen. We bieden ouders en kinderen opvang op maat.

Wij werken conform de volgende uitgangspunten:

  1. Liefdevolle opvang bieden
  2. Deskundige begeleiding door pedagogisch medewerkers
  3. Ruimte voor ontwikkeling op eigen niveau
  4. Emotionele veiligheid aanbieden
  5. Bieden van een veilige en vertrouwde speelomgeving.
  6. Oefenen van educatieve vaardigheden
  7. Sociale en emotionele ontwikkeling stimuleren door samenspel
  8. Proberen elke dag buitenactiviteiten te organiseren.
  9. Samenwerking en overleg met ouders.
  10. Ouders de mogelijkheid bieden gezin en werk op een flexibele manier te combineren.
  11. Aanbieden van opvang op maat zoals ouders dat wensen.
  12. Uitstapjes organiseren voor de kinderen.

Mentor

De mentor is een pedagogisch medewerkster die werkt op de groep.  De mentor is de contactpersoon voor de ouders van het kind. De mentor is verantwoordelijk om periodiek met de ouder de ontwikkeling van het kind te bespreken. De mentor houdt de ontwikkeling van het kind (0-4 jaar) bij in KIJK.

Voor de buitenschoolse opvang worden in KIJK geen observaties genoteerd:  dit doet de school zelf.  Eventuele observaties van BSO-kinderen worden bijgehouden in het constateringsschrift. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag kunnen ouders terecht bij de mentor.

VE

Wij werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen door een rijke leeromgeving te creëren. Dit doen we met Startblokken, een taalprogramma. We creëren en grijpen kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen. Daarin is de ouderbetrokkenheid belangrijk.

Een thema duurt steeds 6 weken. Tijdens de schoolvakanties wordt er minder gewerkt met VE, maar wordt de handpop Puk, die centraal staat in de thema’s, wel betrokken tijdens de activiteiten.
Door de leeromgeving uit te breiden naar de thuissituatie ontstaat er continuïteit voor de kinderen en vindt er ouderbetrokkenheid plaats.

Door in ons kinderdagverblijf en thuis activiteiten te organiseren die in elkaars verlengde liggen, heeft het kind meer gelegenheid om te ontdekken, vaardigheden te oefenen, nieuwe woorden te leren en zijn omgeving te begrijpen. Op deze manier werken de pedagogisch medewerkers en de ouders samen aan de ontwikkeling van het kind.

VE-geïndiceerde kinderen

Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij streven ernaar om alle kinderen zonder achterstand over te dragen aan de basisschool. Het kan wel eens voorkomen dat een kind een (taal)achterstand heeft. Heeft u zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u deze uiteraard met ons of het consultatiebureau bespreken. Indien uw kind inderdaad een (taal)achterstand heeft, dan kan het in aanmerking komen voor een VE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze indicatie af. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Ons Aanbod: VE.

Coaches

Een aantal medewerkers van het kinderdagverblijf is afgestudeerd als pedagogisch coach. De coach stimuleert de andere medewerkers om na te denken over problemen en deze vanuit een ander perspectief te bekijken. De coach helpt met het bereiken van voorafgestelde doelen. Hierdoor blijven alle medewerkers leren en zich ontwikkelen, waardoor ze een beter inzicht in hun eigen handelen krijgen.

Beleidsmedewerkers

Het beleid staat beschreven in het beleidsplan dat de pedagogische visie van het kinderdagverblijf beschrijft voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan onder andere de competenties, veiligheid en normen en waarden beschreven. Jaarlijk wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig verbeterd door de beleidsmedewerkers.

MyWoollie

We vinden het van groot belang dat u gedurende de dag op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten van uw kind. Daarvoor hebben we een ouderapp (MyWoollie) ontwikkeld, waarin u kunt zien wat uw kind gegeten en gedronken heeft en hoe het geslapen heeft. Daarnaast plaatsen we met uw toestemming foto’s van de activiteiten van uw kind.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!