Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Inschrijven Buitenschoolse Opvang Budel

Inschrijven
Inschrijven kan al met een minimale afname van 3 uur per dag voor de dagopvang, 1,5 uur per dag voor de BSO of voor vakantieopvang. (Let op flexuren kunnen alleen per hele uren worden aangevraagd)
U meldt uw kind aan door het inschrijfformulier via de website via kopje aanmelden “inschrijfformulieren” in te vullen of door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen, te mailen en het inschrijfgeld van € 12,50 te betalen.

Voor Valkenswaard:
NL54RABO0113995229  t.n.v. Kinderdagverblijf Mira B.V.

Voor Budel:
NL78RABO0131040219  t.n.v. Kinderdagverblijf Mira Budel B.V.

Plaatsing 
Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving.
Op een eventuele wachtlijst wordt de inschrijfdatum als aanmeldingsdatum gehanteerd.
Broertjes/zusjes van al geplaatste kinderen krijgen voorrang.

Wijzigingen en afmelden:
Wijzigingen en beëindigen van het contract kan alleen per mail, met de inachtneming van één volle kalendermaand.
Het contract van het kind  voor de kinderopvang wordt bij het bereiken van de leeftijdsgrens van 4 jaar automatisch stopgezet. Indien uw kind later naar school gaat kunt u het contract schriftelijk verlengen (tot de leeftijd van 5 jaar)
Indien u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang moet u uw kind hiervoor apart inschrijven.
Dit kunt u hier doen via de website via kopje aanmelden “inschrijfformulieren buitenschoolse opvang”

Het contract van het kind voor de buitenschoolse opvang wordt bij het bereiken van de leeftijdsgrens van 12 jaar automatisch stopgezet kan verlengt worden tot 13 jaar indien uw kind later naar de middelbare school gaat.
U meldt uw kind aan door het inschrijfformulier via de website in te vullen. Ga bovenaan de website naar: Inschrijven

LRK registernummer kinderopvang Valkenswaard: 1676.23.898

LRK registernummer kinderopvang Budel:  7730.02.212

 

LRK registernummer buitenschoolse opvang Valkenswaard: 5162.78.198

LRK registernummer buitenschoolse opvang Budel:  2209.38.830

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!