Ben je op zoek naar een te gekke baan binnen de kinderopvang. Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je nu aan

Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Peuteropvang

De peuteropvang is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat een van hen niet werkt. Alle kinderen hebben er namelijk recht op om goed voorbereid op de basisschool te starten. Het is mogelijk om dagdelen af te nemen die de gemeente vervolgens geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Terwijl de peuters spelen, stoeien en fietsen, leren ze spelenderwijs sociale vaardigheden, waarden en normen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige speelplek waar kinderen de ruimte krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Eigen keuzes maken en zelfstandigheid worden daarbij gestimuleerd.

We werken met een vroeg- en voorschools educatieprogramma (VVE). Op basis hiervan wordt de overgang naar de basisschool goed voorbereid. We stimuleren uw peuter spelenderwijs in de taal- en denkontwikkeling, maar we dagen het kind ook creatief uit. Van belang is dat uw kind plezier heeft en onbewust zijn sociale, motorische en taalvaardigheden traint.

 

Speerpunten

  • Voorbereiding basisonderwijs
  • Stimuleren van de ontwikkeling
  • Leren van elkaar
  • Zelfontwikkeling

Doorgaande lijn met de basisschool

We werken met het observatiesysteem KIJK. Hierin beschrijven we hoe uw kind het doet bij ons op de peuteropvang. Zo krijgen we een goed inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Hebben we het idee dat uw kind extra aandacht nodig heeft, dan bespreken we dat met u als ouder of verzorger. Aangezien de basisschool ook met KIJK werkt, kunnen alle bevindingen meegenomen worden in het onderwijs. Vanzelfsprekend wordt dit traject eerst met u besproken en wordt hiervoor uw toestemming gevraagd. 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!