Ben je op zoek naar een te gekke baan binnen de kinderopvang. Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je nu aan

Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Veiligheid en gezondheid

Een gezonde en veilige omgeving, waar kinderen zorgeloos kunnen spelen en leren, is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Een van de basisbeginselen van kwaliteit bij Kinderopvang Mira is de veiligheid van de kinderen.

Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf Mira wil kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang bieden. We zijn van mening dat een veilige en gezonde leef- en speelomgeving nodig is als bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijke taak: zij dragen immers zorg voor een gezonde en veilige leef- en speelomgeving. In ons pedagogisch beleidsplan is onze risico-inventarisatie beschreven. Hierin leggen we uit wat we doen om de omgeving zo veilig en gezond mogelijk te houden.

Mechanische ventilatie

Kinderdagverblijf Mira beschikt over een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er continu gezuiverde lucht binnenkomt. Daarnaast wordt automatisch het CO2-gehalte op de groep gemeten door sensoren. Indien het CO2-gehalte stijgt, zal het ventilatiesysteem meer zuivere lucht aanvoeren.

Airco

Kinderdagverblijf Mira heeft op alle groepen airconditioning zodat in de zomer de groepen een aangename temperatuur kunnen krijgen en in de winter extra verwarmt kunnen worden.

Deurbeveiliging

Onze kinderdagverblijven zijn voorzien van deurbeveiliging waarvoor u een toegangspas ontvangt. U betaalt 25 euro borg, die u bij inlevering van een werkende, onbeschadigde pas gerestitueerd krijgt. Raakt uw pas onverhoopt defect, dan kunt u deze bij onze administratie inwisselen voor de kostprijs van 6,50 euro. Indien u uw toegangspas kwijt bent geraakt, neem dan direct contact op met de administratie, zodat de toegang op afstand geblokkeerd kan worden. Wanneer uw kind van het Kdv naar de BSO gaat, kunt u een werkende pas kosteloos inwisselen voor een nieuwe.

KIJK – erkend observatieprogramma

In KIJK, een officieel erkend observatieprogramma, leggen we de ontwikkeling van uw kind vast. Mochten we bijzonderheden constateren, dan nemen we contact op met de ouders of verzorgers. Vanzelfsprekend kunnen ouders tussentijds een gesprek aanvragen met de mentor van hun kind om de ontwikkeling te bespreken. Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, ontvangt u het observatierapport.  Wij vragen uw toestemming om dit rapport te mogen doorsturen naar de basisschool, waar eveneens met KIJK gewerkt wordt.

Vierogen-toezicht

Het doel van het vierogen-toezicht is om misbruik van de kinderen te voorkomen, met name de situatie waarin volwassenen zich binnen het kinderdagverblijf gedurende langere tijd ongehoord of ongezien terugtrekken met een kind. Vierogentoezicht wordt te allen tijde in acht genomen. In principe staat een pedagogisch medewerker nooit alleen op een groep. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan zorgen we voor ondersteuning van een stagiaire of door de groep pal naast een groep met zicht via het raam te plaatsen. Op de groepen hangen camera’s die aangesloten zijn op computerservers die gedurende de hele dag alle activiteiten registreren. De directie kan hierdoor ter plekke en ook op afstand de groepen in de gaten houden.

Legionellacontrole

De waterleidingen in onze kdv’s zijn vernieuwd en zodanig geïnstalleerd dat een legionellabesmetting vrijwel niet kan voorkomen. Kranen die minder vaak gebruikt worden, spoelen we regelmatig door, hetgeen steeds genoteerd wordt in een logboek. Daarnaast worden de waterleidingen regelmatig gecontroleerd op legionella.

Brandbeveiliging

Kinderdagverblijf Mira beschikt over een brandveiligheidssysteem conform de meest recente eisen. Het onderhoud van de brandinstallaties geschiedt door middel van keuringen, certificaten en het jaarlijks controleren van de brandblusmiddelen in de kinderdagverblijven. Brandroutes en andere vluchtwegen worden standaard vrijgehouden. Alle muren, deuren, ramen en brandgangen zijn gemaakt van dubbelwandige, extra beveiligde platen die een uur lang brandwerend zijn. Vanuit het kantoor is een extra brandglijbaan geïnstalleerd.

BHV en EHBO

Op onze locaties doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit nooit te voorkomen. Daarnaast kunnen zich ongelukken voordoen, waarvoor het verlenen van EHBO noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn in het bezit van een geldig, geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en BHV (zie Bijlage certificaat EHBO-BHV).
Nieuwe pedagogisch medewerkers die niet in het bezit zijn van de certificaten kinder-EHBO en BHV volgen beide cursussen.

Opleidingen

Naast de opleiding kinderopvang heeft ons team van pedagogisch medewerkers aanvullende studies gevolgd om de pedagogische kwaliteit te verhogen. Het gaat daarbij om vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), EHBO, BHV, coaching, management, kinderpsychologie, pedagogiek en werken met baby’s. Elk jaar stellen we een opleidingsplan op voor onze medewerkers.

GGD

Inspectierapport Kinderopvang Valkenswaard
Inspectierapport Buitenschoolse opvang Valkenswaard
Inspectierapport Kinderopvang Budel
Inspectierapport Buitenschoolse opvang Budel

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!