Flexibele Opvang

Flexibele Opvang

Werkt u flexibel? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u!
U kunt bij ons uiterlijk 2 weken vooraf de dagen en tijden aangeven wanneer u opvang nodig heeft.

U stelt zelf het opvangprogramma voor uw kind samen. Op het inschrijfformulier geeft u aan hoeveel uur u per week uw kindje wilt laten komen spelen.
U kiest bijvoorbeeld 10 uur per week. dit is 520 uur per volledig kalenderjaar (10×52=520 uur)
U kunt nu 10 uur per week uw kindje brengen het maakt daarbij niet uit welke dag en welke tijden.
Ook hoeft u niet elke week 10 uur af te nemen u kunt ook een week helemaal geen uren afnemen en een andere week 20 uur.
(als u maar binnen die 520 uur per kalenderjaar blijft).

Bijvoorbeeld: donderdag 11 juni van 8:45-12:45 uur en op vrijdag 12 juni van 11:15-16:15 uur, (minimale afname 3 uur per dag voor kinderopvang, minimale afname 1,5 uur per dag voor buitenschoolse opvang).

Dit is 9 uur voor die week, u heeft dan 520-9= 511 uur over voor de rest van het kalenderjaar.
Het contract mag 1 maal gratis gewijzigd worden daarna vragen wij €25,- voor het wijzigen van het contract.
Indien u halverwege het jaar erachter komt dat u meer of minder uren nodig heeft kunt u de uren dus gewoon verlagen of verhogen.

Let op: De ouderbijdrage voor de door u aangevraagde uren betaalt u het gehele jaar door ook bij afwezigheid van uw kindje en op nationale erkende feestdagen.

Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een kalenderjaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang

Hoe werkt het:

 • U bepaalt zelf hoeveel uur u totaal voor het hele jaar nodig heeft. (wij vragen u een gemiddeld aantal hele uren per week door te geven)
 • Aanvragen of wijzigingen van flexibele uren dienen altijd per mail aangevraagd te worden.
 • U moet het totaal flexibele uren zelf bijhouden.
  Uiterlijk 14 dagen voor de gewenste dag van opvang kunt u de opvang die u nodig heeft  invullen in Excel ,deze  kopiëren in de mail en naar ons sturen.
 • Indien u de uren minder dan 14 dagen voor de gewenste dag van opvang aanvraagt, kunnen we geen plaats garanderen , is er wel plaats dan mag u deze gebruiken van uw flexibele uren, mits dit uiterlijk een dag van te voren doorgegeven is.
 • U krijgt altijd een bevestiging van ons, ontvangt u die niet neem dan contact op met de administratie.
 • Bevestigde uren worden niet meer geannuleerd/ gewijzigd binnen 14 dagen voor de aangevraagde opvang.
 • Flexibele kinderen worden geplaatst op de groep waar plaats is.
 • Flexibele kinderen kunnen wij helaas niet plaatsen op de buitenschoolse opvang i.v.m. vervoer.(m.u.v. van De Smelen in Valkenswaard en de Boogurt in Budel, i.v.m. planning.)
 • Tekort aan uren aan het einde van het kalender jaar worden extra gefactureerd als extra uren.
 • Teveel aan flexibele uren komen aan het einde van het kalender jaar te vervallen. ook nadat het kinderopvang contract tussendoor stopt/overgaat naar een BSO contract
 • Flexibele uren voor kinderopvang  kunnen niet voor buitenschoolse opvang en andersom gebruikt worden, U kunt ook geen uren van een broertje/zusje gebruikenvrijdag

Vakanties:

Naast het volledig flexibele contract zoals hierboven uitgelegd is bieden wij ook bij onze ‘vaste’contracten aan om weken uit het contract te halen.
Wat houdt vaste dagen in:
U kiest zelf de dagen en breng/haal tijden voor op het contract en kunt weken vakantie uit het contract halen om de maandfactuur te verlagen. 

In principe betaalt u voor 52 weken opvang. Wilt u tijdens vakanties geen gebruik maken van de opvang dan hoeft u over de vooraf gemelde vakantieweken – bijvoorbeeld week 30 t/m 32- geen kosten te betalen. Dit geldt alleen bij reguliere opvangcontracten met vakantieweken. U ontvangt over 12 maanden een verlaagd bedrag. Deze gemelde vakantieweken kunnen niet meer gewisseld worden in het lopende jaar. Ook kunt u niet meer of minder vakanties uit het contract halen in een lopend contract. Wijzigt u het contract na een aangevraagde vakantieweek, dan kunt u deze er niet meer opnieuw uithalen.

Vakantieopvang:
U kunt ook alleen tijdens schoolvakantieweken opvang aanvragen.

flexibele opvan

Vakantieregels:

Kinderopvang:

– Alle contracten zijn standaard gebaseerd op 52 weken.
– Indien u minder weken op uw contract wilt, kunt u dit invullen op het formulier: “vakantie melding”.(bijgevoegd bij het contract)
– U ontvangt elke maand dezelfde factuur ook wanneer u vakantie uit het contract haalt bijv. 4 weken vakantie= 48 weken opvang delen door 12 maanden=maandbedrag
– Vakantieweken kunnen niet gewijzigd worden
– Vakantieweken kunnen elk jaar bij het nieuwe contract worden aangevraagd of bij start van kinderopvang/buitenschoolse opvang.
– Het is niet mogelijk vakantieweken te wijzigingen in de loop van het jaar.
– Indien uw vakantieweken nog niet bekend zijn is het verstandig géén vakantieweken op te nemen en indien u toch op vakantie gaat, kunt u deze in overleg (indien plaats) ruilen.
Klik http://kinderopvang-mira.nl/aanbod/dagopvang/ voor verdere informatie over de Dagopvang


Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang heeft 4 verschillende contracten:

1. Contract 40 schoolweken zonder vakantieweken
2. Contract 40 schoolweken en 12 vakantieweken
3. Contract met alleen een aantal vakantieweken,
4  Contracten met flexibele opvang tijdens vakantiedagen, studie/stakingsdagen.

– Indien u een contract wilt zonder vakantieweken, Dan geeft u op het inschrijfformulier aan dat u geen gebruik wilt maken van opvang tijdens de vakantie.
– Indien u een contract met vakantieweken wilt dan kunt u de weeknummers (de weken die u niet komt) doorgeven op het inschrijfformulier.

  U kunt ook extra studiedagen aanvragen die al bekend zijn, u kunt deze ook invullen op het formulier: U geeft dan aan dat u flexibele uren op het contract erbij wilt, u kiest zelf hoeveel uur dit gemiddeld is per week.
– Zie uitleg flexibele opvang: https://kinderopvang-mira.nl/aanbod/flexibele-opvang/

– U ontvangt elke maand een factuur bijvoorbeeld: 40 schoolweken opvang = 40 weken opvang delen door 12 maanden = maandbedrag
– Elk jaar kunt u bij het nieuwe contract aangeven welk contract u wilt en welke vakantie/studiedagen/flexuren u voor dat jaar extra wilt of u geeft dit aan op het inschrijfformulier.
Klik http://kinderopvang-mira.nl/aanbod/buitenschoolse-opvang/ voor verdere informatie over de Buitenschoolse opvang

Incidentele opvang (alleen voor vaste klanten):
U kunt incidentele opvang aanvragen door een mail te sturen. Aan de hand van de groepsgrootte krijgt u bericht of er plaats is. De kosten hiervoor komen naast het vast maandelijkse bedrag op de factuur te staan. (let op een vergoeding bij de belastingdienst kan pas na verstrijken van het jaar, bij ontvangst jaaropgave, aangevraagd worden)

Wijzigen contract:
U kunt kosteloos 1x per jaar een wijziging laten aanbrengen in de plaatsingsovereenkomst.
Alle volgende wijzigingen kosten €25,- Na het ontvangen van de uurprijzen voor het nieuwe jaar kan er kosteloos een wijziging worden aangebracht. Vul hiervoor het wijzigingsformulier in of stuur een email.
Kijk onze facebookpagina om een idee te krijgen wat  voor activiteiten wij met de kinderen doen https://www.facebook.com/Kinderdagverblijf-Mira-347863022059542/?ref=aymt_homepage_panel 

ouders

Offerte aanvragen

Wil je weten wat het kost om uw kindje bij ons te brengen?
Vraag dan een offerte aan!