Nuttige Informatie

Nuttige Informatie

De openingtijden van het kinderdagverblijf zijn:

Maandag 06.30 tot 18.30uur
Dinsdag 06.30 tot 18.30uur
Woensdag 06.30 tot 18.30uur
Donderdag 06.30 tot 18.30uur
Vrijdag 06.30 tot 18.30uur

 

vooraanzicht1

Gesloten dagen 2018

Maandag 01 Jan Nieuwjaarsdag
Maandag 02 Apr 2e Paasdag
Vrijdag 27 Apr Koningsdag
Donderdag 10 Mei Hemelvaart
Vrijdag 11 Mei Overbruggingsdag
Maandag 21 Mei 2e Pinksterdag
Woensdag 20 Jun Studiedag
Maandag 24 Dec Kerstavond na 17:00 uur
Dinsdag 25 Dec 1e Kerstdag
Woensdag 26 Dec 2e Kerstdag
Maandag 31 Dec Oudjaar na 17:00 uur

Studiedag en overbrugging dag mogen geruild worden, andere dagen zijn wettelijke dagen en kunnen niet worden geruild.

Ruilen van Dag(delen)

Indien u de opvang van uw kind wilt ruilen kunt uw zich richten tot de groepleiding. In overleg zal er worden gekeken of er plaats is. Ruilen heeft alleen betrekking op uw contract dagdelen, een uur eerder ophalen kan niet geruild worden.

Kinderdagverblijf Mira biedt de mogelijkheid gemiste dagen in te halen, dit is een extra service en kan alleen indien er plaats is. Het is niet mogelijk binnen de basisschool vakanties te ruilen. Ruilingen moeten binnen het kalenderjaar plaatsvinden en worden afgestemd met de groepsmedewerker.

Ziekte
Mocht uw kind ziek zijn wilt u dat dan voor 09.00 uur ’s ochtends melden aan het kinderdagverblijf, mocht uw kind langdurig ziek zijn wilt u dan contact opnemen met de administratie voor een evt. betalingsregeling.
Helaas kunnen wij zieke kinderen niet opvangen, op het moment dat een kind ziek is blijft hij/zij ook het liefste thuis.
Zodra wij merken dat een kind niet lekker is nemen wij contact op met ouders/verzorgers. Indien mogelijk overleggen wij wat het beste is voor het kind, bij besmettelijke ziekte mogen wij het kind niet toelaten.