Inschrijfformulier Buitenschoolse Opvang Valkenswaard

Inschrijfformulier Buitenschoolse Opvang Valkenswaard

Op deze pagina kunt u het inschrijfformulier voor Buitenschoolse opvang invullen. Wij willen u vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken. Wij kunnen dan samen alle gegevens nog een doornemen, en de benodigde papieren ondertekenen.

Inschrijving Buitenschoolse Opvang Valkenswaard:

Gegevens kind:

Voornaam: Achternaam:
Geb datum: M / V:
BSN nummer kind (of z.s.m. doorgeven):
Adres: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Tel. nummer: E-mail:
 
Gegevens moeder/verzorgster: Gegevens vader/verzorger:
Voornaam: Voornaam:
Achternaam: Achternaam:
Geb. Datum: Geb. Datum:
Mobiel nr: Mobiel nr:
BSN nr: BSN nr:
Burgelijke staat: Ouderlijk gezag:VaderMoederBeide
 
Andere telefoonnummers waar u te bereiken bent of iemand anders in geval van nood:
Extra nummer: Naam:
Extra nummer: Naam:
 
Naam huisarts: Adres huisarts:
Postcode huisarts: Woonplaats huisarts:
Tel nr. huisarts:  
 
Wordt/is uw kind ingeënt voor de geldende vaccinaties:  JaNee
 
Gewenste plaatsing:
VSO BSO
Maandag Van: Tot: Maandag Van: Tot:
Dinsdag Van: Tot: Dinsdag Van: Tot:
Woensdag Van: Tot: Woensdag Van: Tot:
Donderdag Van: Tot: Donderdag Van: Tot:
Vrijdag Van: Tot: Vrijdag Van: Tot:

Welke weken opvang tijdens schoolvakantie? (Bijvoorbeeld: week 7, week 19 etc.)

Gewenste plaatsing tijdens vakantie:
Maandag Van: Tot:
Dinsdag Van: Tot:
Woensdag Van: Tot:
Donderdag Van: Tot:
Vrijdag Van: Tot:
Hoeveel flexibele uren wilt u per week? deze kunt u alleen gebruiken voor schoolvakanties en studie/stakingsdagen:
 
Startdatum:
Extra mededelingen ivm plaatsing: (bijv. extra studiedagen/middagen (met start en eindtijd) op het contract, overige meldingen)
 
Naam school: Tel nr school:
Adres school: Plaats school:
Uw kind zit in groep:  
 
Wilt u betalen per automatische incasso: JaNee
Zo ja, graag de volgende rekeninggegevens invullen:
Rekeningnummer: Tenaamstelling:
Woonplaats:  
Geeft u toestemming tot het maken en publiceren van foto’s / filmpjes van uw kind(eren) voor pr doeleinden (Facebook, folders, ouderavond etc.): JaNee
Hierbij verklaart u op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
Ik ga ermee akkoord dat het contract gemaakt wordt