Inschrijfformulier Buitenschoolse Opvang Budel

Inschrijfformulier Buitenschoolse Opvang Budel

Op deze pagina kunt u het inschrijfformulier voor Buitenschoolse Opvang in Budel invullen. Wij willen u vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken. Wij kunnen dan samen alle gegevens nog een doornemen, en de benodigde papieren ondertekenen.

  Inschrijving Buitenschoolse Opvang Budel:

  Gegevens kind:

  Voornaam: Achternaam:
  Geb datum: M / V:
  BSN nummer kind (of z.s.m. doorgeven):
  Adres: Huisnummer:
  Postcode: Woonplaats:
  Tel. nummer: E-mail:
   
  Gegevens moeder/verzorgster: Gegevens vader/verzorger:
  Voornaam: Voornaam:
  Achternaam: Achternaam:
  Geb. Datum: Geb. Datum:
  Mobiel nr: Mobiel nr:
  BSN nr: BSN nr:
  Burgelijke staat: Ouderlijk gezag:VaderMoederBeide
   
  Andere telefoonnummers waar u te bereiken bent of iemand anders in geval van nood:
  Extra nummer: Naam:
  Extra nummer: Naam:
   
  Naam huisarts: Adres huisarts:
  Postcode huisarts: Woonplaats huisarts:
  Tel nr. huisarts:  
   
  Wordt/is uw kind ingeënt voor de geldende vaccinaties:  JaNee
   
  Gewenste plaatsing:
  VSO BSO
  Maandag Van: Tot: Maandag Van: Tot:
  Dinsdag Van: Tot: Dinsdag Van: Tot:
  Woensdag Van: Tot: Woensdag Van: Tot:
  Donderdag Van: Tot: Donderdag Van: Tot:
  Vrijdag Van: Tot: Vrijdag Van: Tot:

  Welke weken opvang tijdens schoolvakantie? (Bijvoorbeeld: week 7, week 19 etc.)

  Gewenste plaatsing tijdens schoolvakantie:
  Maandag Van: Tot:
  Dinsdag Van: Tot:
  Woensdag Van: Tot:
  Donderdag Van: Tot:
  Vrijdag Van: Tot:
  Hoeveel flexibele uren wilt u per week? deze kunt u alleen gebruiken voor schoolvakanties en studie/stakingsdagen:
   
  Startdatum:
  Extra mededelingen ivm plaatsing: (bijv. extra studiedagen/middagen (met start en eindtijd) op het contract, overige meldingen)
   
  Naam school: Tel nr school:
  Adres school: Plaats school:
  Uw kind zit in groep:  
   
  Wilt u betalen per automatische incasso: JaNee
  Zo ja, graag de volgende rekeninggegevens invullen:
  Rekeningnummer: Tenaamstelling:
  Woonplaats:  
  Geeft u toestemming tot het maken en publiceren van foto’s / filmpjes van uw kind(eren) voor pr doeleinden (Facebook, folders, ouderavond etc.): JaNee
  Hierbij verklaart u op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
  Ik ga ermee akkoord dat het contract gemaakt wordt