Dagopvang

Dagopvang

Dagopvang

Spring snel naar:
> Dagindeling
> Contract mogelijkheden

Inleiding

Kinderopvang Mira is een kinderdagverblijf met verticale groepen met daarin kinderen van 0-4 jaar en horizontale groepen genaamd Peutergroep (3-4 jaar) zij worden o.a. educatief voorbereid op het basisonderwijs. Binnen kinderopvang Mira wordt gewerkt met een vast gediplomeerd team.  Per groep zijn maximaal 16 kinderen ingedeeld, met 3 vaste begeleiders. Indien mogelijk worden zij bijgestaan door een stagiaire van een beroepsopleiding., rekening houdend met het wettelijke kind-ratio.
Klik HIER om al onze pedagogisch medewerkers te zien

Dagindeling

De dagindeling kan afwijken, Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de kinderen veel naar buiten gaan.<br
Wij hebben veel leuke uitstapjes zoals: naar de kinderboerderij, naar het bos, naar de speeltuin, boodschappen halen, huifkarrentocht, etc.

06.30 – 08.00 uur Kinderen worden opgevangen op 1 groep.

08.00 – 09.00 uur Kinderen brengen, pedagogisch medewerkers maken een praatje met de ouders. De kinderen mogen vrij spelen.

09.00 – 09.30 uur Start van de dag met VVE activiteiten.

09.30 – 10.00 uur Drinken en fruit eten

10.00 – 10.30 uur Kleine kinderen verschonen en grotere kinderen gaan naar de WC

10.30 – 10.45 uur Kleine kinderen naar bed

10.45 – 11.30 uur Vrij spelen en activiteiten (VVE)

11.30 – 12.30 uur Middageten: een boterhammetje met melk; de kinderen die nog een middagdutje doen, gaan daarna naar bed.

12.30 – 14.30 uur vrij spelen, kleine kinderen verschonen en activiteiten

14.30 – 15.00 uur drinken en een stuk peperkoek/rijstewafel

15.00 – 16.30 uur vrij spelen en activiteiten (VVE)

16.30 – 16.45 uur Groentehapje voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Kind wassen en verschonen (extra drinken bij warm weer)

16.45 – 18.00 uur Lekker spelen, puzzelen en lezen tot ouders hun kinderen komen halen.

18.00 – 18.30 uur Kinderen die tot 18.30 uur blijven, worden op 1 groep opgevangen

eten ballenbak

Contract mogelijkheden

Wij hebben 2 verschillende contract vormen: standaard flexibel en extra flexibel!

Standaard flexibel elke week hetzelfde heeft u een contract voor 52 weken, (lees verder bij Vakanties -> u kunt wel weken uit het contract halen)

U kunt zelf de dag, tijd-van en tijd-tot kiezen (u betaald ook alleen de uren zoals ze op contract staan.
Heeft u alleen op maandag van 11:15-14:45 opvang nodig en staat dit op het contract dan betaald u alleen voor deze 3,5 uur opvang.

Standaard flexibel even en oneven Ook is het mogelijk om alle even weken andere uren aan te vragen dan de oneven weken.
U geeft daarbij aan welke dagen en tijden u op de even weken nodig heeft en welke dagen en tijden u op de oneven weken nodig heeft.

Flexibele uren
U stelt zelf het opvangprogramma voor uw kind samen. Elke dag kan de opvangtijd anders zijn.
U heeft een pakket uren die u het gehele jaar kunt opmaken (u kiest zelf hoeveel uur u in het pakket wilt hebben)

Wilt u meer weten over het flexibele contract?
Klik dan hier

 Vakantieregels:

Kinderopvang:

– Alle contracten zijn standaard gebaseerd op 52 weken.
– Indien u minder weken op uw contract wilt, kunt u dit invullen op het formulier: “vakantie melding”.(bijgevoegd bij het contract)
– U ontvangt elke maand dezelfde factuur ook wanneer u vakantie uit het contract haalt bijv. 4 weken vakantie= 48 weken opvang delen door 12 maanden=maandbedrag
– Vakantieweken kunnen niet gewijzigd worden
– Vakantieweken kunnen elk jaar bij het nieuwe contract worden aangevraagd of bij start van kinderopvang/buitenschoolse opvang.
– Het is niet mogelijk vakantieweken te wijzigingen in de loop van het jaar.
– Indien uw vakantieweken nog niet bekend zijn is het verstandig géén vakantieweken op te nemen.
Klik http://kinderopvang-mira.nl/aanbod/dagopvang/ voor verdere informatie over de Dagopvang

Vakanties:

In principe betaalt u voor 52 weken opvang. Wilt u tijdens vakanties geen gebruik maken van de opvang dan hoeft u over de vooraf gemelde vakantieweken – bijvoorbeeld week 30 t/m 32- geen kosten te betalen. Dit geldt alleen bij reguliere opvangcontracten met vakantieweken. U ontvangt over 12 maanden een verlaagd bedrag. Deze gemelde vakantieweken kunnen niet meer gewisseld worden in het lopende jaar. Ook kunt u niet meer of minder vakanties uit het contract halen in een lopend contract. Wijzigt u het contract na een aangevraagde vakantieweek, dan kunt u deze er niet meer opnieuw uithalen.

Vakantieopvang:
U kunt ook alleen tijdens schoolvakantieweken opvang aanvragen.

Persoonlijk Schriftje

Ieder kind tot 1 jaar krijgt op ons kinderdagverblijf een persoonlijk schrift. Hierin worden alle belevenissen en gebeurtenissen van het kind opgeschreven. Het is een dagelijkse rapportage, waardoor de ouder op de hoogte wordt gesteld. Wat het kind doet en hoe hij/zij het vindt. Het schriftje wordt steeds aan de verzorgers/ouders meegeven, zodat ook ouders mededelingen en belangrijke gebeurtenissen opschrijven. Natuurlijk krijgen de ouders als ze hun kind ophalen te horen hoe het kind de dag ervaren heeft, tevens worden bijzonderheden vermeld.

Een beetje van Mira en een beetje van thuis
Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen. Dit geldt niet voor babyvoeding, groenten, en eventuele dieetvoeding, bijvoorbeeld in verband met allergie. Die kunt u zelf meebrengen.

Wat u desgewenst kunt meegeven:
* indien nodig voor de kleinste een fles met speen
* babyvoeding of speciale voeding
* reserve kleren i.v.m. spugen, poepen of knoeien
* pyjama en/of slaapzak
* knuffeltje en/of speentje voor kinderen die hier slapen
* kinderen tot 1 jaar en kinderen van 1 tot 2 jaar die om 17.00 uur of oudere kinderen die na 18.00 uur nog bij Mira zijn kunnen om 16.30 uur een door ouders zelf meegebracht potje of verse groente eten.

Offerte aanvragen

Wil je weten wat het kost om uw kindje bij ons te brengen?
Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.